Privacy policy

WEEKENDMODE BVBA, Strandlaan 313, 8670 Sint-Idesbald (Koksijde) met ondernemingsnummer 0462.751.267 verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679  van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”)

Verwerkingsdoeleinden

WEEKENDMODE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). WEEKENDMODE verbindt er zich toe de persoonsgegevens van haar klanten niet bekend te maken aan derden noch deze aan te wenden voor andere doeleinden.

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen,  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de dienst te leveren of om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
De klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen;
  • en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@weekendmode.be, waarbij de klant zijn identiteit aan de hand van zijn identiteitskaart en met opgave van zijn adres zal aantonen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

WEEKENDMODE neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de  persoonsgegevens van haar klanten te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies evenals iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing, via eenvoudig verzoek op info@weekendmode.be.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van cookies

“Onze website maakt gebruik van cookies om onder meer statistieken bij te houden via Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van First party cookies en third party cookies:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Aangepast op 15/05/2018

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Ik snap het